language Vim Visits Emacs
en Vim (text editor) 30,372 18,859 Emacs
ja Vim 5,579 4,113 Emacs
ru Vim 5,237 2,979 Emacs
de Vim 2,594 3,038 Emacs
zh Vim 1,737 1,810 Emacs
es Vim 1,568 1,877 Emacs
fr Vim 1,851 1,534 Emacs
pl Vim 1,564 957 Emacs
pt Vim 1,025 398 Emacs
it Vim (editor di testo) 592 794 Emacs
nl Vim (teksteditor) 385 183 Emacs
ko Vim 231 292 이맥스
cs Vim 293 206 Emacs
sv Vim (textredigerare) 209 211 Emacs
uk Vim 248 122 Emacs
tr Vim 212 154 Emacs
fi Vim 119 152 Emacs
hu Vim 119 89 Emacs
ro Vim 138 58 Emacs
ar فيم (محرر نصوص) 76 117 إيماكس
da Vim 94 88 Emacs
he Vim 118 63 Emacs
bg Vim 127 47 Emacs
el Vim 83 61 Emacs
fa ویم 48 73 ایمکس
no Vim 27 89 Emacs
ca Vim 38 74 Emacs
sk Vim 70 42 Emacs
vi No article~ 92 Emacs
et Vim 47 45 Emacs
th วิม 28 42 Emacs
ms Vim 20 33 Emacs
bs Vim 21 32 Emacs
eo Vim (programo) 23 28 Emacs
hr Vim 51 ~No article
id No article~ 49 Emacs
sh Vim 19 29 Emacs
eu Vim 19 26 Emacs
az Vim 17 26 Emacs
ia Vim 17 26 Emacs
te విమ్ 15 25 ఇమ్యాక్స్
ml No article~ 33 ഇമാക്സ്‌
lt Vim 28 ~No article
hy Vim (տեքստային խմբագրիչ) 28 ~No article
af VIM 26 ~No article
gl No article~ 23 Emacs
tl No article~ 21 GNU Emacs
simple Vim 21 ~No article
bar Vim 19 ~No article
gan Vim 15 ~No article
ta விம் 14 ~No article
be_x_old No article~ -1 Emacs